Zoeterwoude Voor Elkaar is een lokale welzijnsorganisatie die ondersteunt wordt door de gemeente en volledig draait op vrijwilligers.

Zoeterwoude Voor Elkaar is er voor jongeren en ouderen met een hulpvraag zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Maar ook voor mantelzorgers, zodat ze zich gesteund voelen en voor iedereen die mee wil doen als vrijwilliger of als ‘maatje’.

Op de vrijwilligersavond, 17 oktober jl., heeft Martijn Borst een presentatie gegeven over het project “Passend Wonen”. Dit initiatief komt vanuit de werkgroep Wonen en Woonomgeving.

Met dit project wil de werkgroep mensen bewust maken van de huidige ‘maatschappelijke uitdagingen’ zoals vergrijzing, mantelzorg, gezondheid en de problemen op de woningmarkt. Dit sluit aan bij de campagne “bewustwording levensbestendig wonen” uit de Nota Sociaal Beleid “Zoeterwoude Gezond en Gelukkig” van de gemeente Zoeterwoude

De werkgroep wil ook graag mensen motiveren en stimuleren om in actie te komen en creatief te zijn in hun oplossingen. Door mensen diverse mogelijkheden en kansen te laten zien hopen we dat mensen in gesprek gaan en elkaar adviseren en ondersteunen als het gaat om hun Thuis Voor de Toekomst.

Ieder mens, iedere omgeving en dus iedere situatie is anders. “Passend Wonen vraagt om Maatwerk”.

Aan de hand van voorbeelden zijn er in de presentatie wat casussen uitgewerkt om een indruk te geven van de mogelijkheden.

Hier vindt u de link naar deze Presentatie Passend Wonen

Meer informatie?

Laat dan uw gegevens achter.